Intimidatie op de werkvloer

Je hoort het nu erg veel in het nieuws, intimidatie op de werkvloer. Je kunt lichamelijk, maar ook psychisch geïntimideerd worden. Soms heb je pas later door dat je hier slachtoffer van bent. Er worden bijvoorbeeld intieme vragen gesteld over je privéleven of opmerkingen over je lijf of kleding gemaakt. Hoe herken je dit gedrag en wat kan je eraan doen? 

Waar ligt de grens? 

Een hand op de schouder of een dubbelzinnige opmerking is voor de een onschuldig en wordt door een ander ervaren als vervelend of intimiderend. Ook kan een handgebaar of bepaalde blik kan al als intimiderend ervaren worden.  
Hoe jij je bij een bepaald gedrag voelt, is belangrijker dan de intentie van de ander. 

Machtsmisbruik 

Er wordt vaak misbruik gemaakt van machtsmisbruik. Tegen een leidinggevende of iemand met een grote rol, durf je minder snel wat te zeggen over hun gedrag. Ze gebruiken hun macht door bijvoorbeeld te zeggen dat je meer betaald krijgt of dat je hoger opkomt.  
Tegen zo’n persoon durf je vaak niet te vertellen waar je grens ligt tussen gewenst en ongewenst gedrag. 

Gevolgen 

Als je geïntimideerd wordt op de werkvloer kan dit ervoor zorgen dat je opziet tegen je werk. Je voelt veel stress en kan je moeilijk concentreren. Dit kan ook lijden tot hoofdpijn, trillen en slaapproblemen. 

Als dit nog verder gaat, kan het lijden tot PTSS. De posttraumatische stressstoornis. Dit krijg je als je iets engs of schokkends hebt meegemaakt. Je kan momenten gaan herbeleven en veel spanning en onrust ervaren. Je durft minder snel naar plekken te gaan en hebt negatieve gedachtes en gevoelens. 

Wat kan je ertegen doen? 

Ten eerste is het nooit de fout van het slachtoffer. De ander moet zich aanpassen, maar als dit alsnog gebeurt is dit wat je ertegen kan doen! 

Wanneer je last hebt van intimidatie, is het heel belangrijk om erover te praten. Wanneer je te maken hebt met ongewenste intimiteiten, durven veel mensen het niet te vertellen. Ze zijn bang dat anderen zullen denken dat je het gedrag zelf hebt uitgelokt. Maar onthoud het is nooit jouw schuld!  

Ongewenste intimiteiten ontwikkelen zich vaak langzaam. Hierdoor is de grens soms moeilijk te trekken. Hoe eerder je laat weten dat je niet gediend bent van het gedrag, hoe beter. Hou het bij jezelf en geef aan wat er als niet fijn ervaren wordt. Doe dit in een rustige manier en ga anders langs bij je leidinggevende of vertrouwenspersoon binnen het bedrijf. Het is de taak van de werkgever om een veilige plek te creëren.  

Sharing is caring