Het geconditioneerde brein

Je wordt niet geboren met een kant en klare houding tegenover rust.

In het boek Super Slapen van Floris Woutersen staat een uitleg dat jouw conditionering – en ook die van andere levensgebieden – plaats vindt op drie primaire aspecten:

  1. Verbale programmering: wat heb je gehoord toen je jong was? Bijv. een middagdutje is tijdverspilling, een middagdutje is voor luierikken en/of ik rust wel als ik dood ben.
  2. Modelleren: wat heb je gezien toen je jong was? Hoe was jouw thuissituatie op het gebied van rust? Pakten ze rust? Deden ze een dutje ’s middags of werd dit gezien als luiheid?
  3. Specifieke gebeurtenissen: wat heb je meegemaakt toen je jong was? Wat heb je meegemaakt op school, werk, vakantie en relaties ten opzichte van rust? Had je werkstress? Werd rust niet geaccepteerd in de bedrijfscultuur waarin je werkzaam was/bent? Was er een veilige omgeving om te rusten?

Goed om deze vragen voor jezelf te beantwoorden. Bepaald aan de hand van de antwoorden of hieruit bepaalde overtuigingen komen die bepalen hoe jij over rust denkt. Je kunt jouw houding tegenover rust aanpassen. Om te herconditioneren wordt de affirmatiemethode vaak ingezet.

Affirmatiemethode

Hoe je denkt en tegen jezelf praat bepaalt voor een groot gedeelte hoe je naar de wereld kijkt en daarin handelt.

Omdat een groot gedeelte van onze dagen er hetzelfde uitzien, worden steeds weer dezelfde gedachtepatronen getriggerd en denken we min of meer op de automatisch piloot iedere dag dezelfde gedachten zonder dat we er bewust van zijn. Omdat we vastzitten in deze gedachtepatronen en/of overtuigingen vanuit eerdere ervaringen, is het soms lastig om een andere visie voor ons leven te creëren en verandering teweeg te brengen.

Positieve affirmaties

Positieve affirmaties kunnen je hierbij helpen.

Met positieve affirmaties pak je de controle terug over je gedachten. Je herhaalt bewust een bepaald zinnetje een aantal keren voor jezelf, om het op die manier als het ware te ‘installeren’ in je brein. Een affirmatie is dus een korte, krachtige, bewuste en positieve verklaring.

Je herhaalt een affirmatie vaak meerdere malen en meerdere keren op een dag. Je kunt dit hardop doen, of in jezelf. Het is vanzelfsprekend dat een affirmatie altijd positief is, want ik ga er van uit dat je geen negatieve gedachte bij jezelf wilt installeren…

Zeg deze affirmaties dagelijks tien keer hardop. Bij voorkeur voor de spiegel. Het is een krachtige manier van verbale programmering. Als je dit blijft doen, ga je steeds beter rustmomenten pakken en dat is erg gezond.

Bijvoorbeeld:

  • ‘Ik laat los wat ik over rusten heb gehoord en sta open voor nieuwe denkwijzen’
  • ‘Ik ben heel goed in pakken van rustmomenten’
  • ‘powernappen is niet voor luilakken’

Succes!

Sharing is caring