Sharing is caring

Wie is een betere flirt?

Wanneer was de laatste keer dat je een poging deed om iemand te versieren? De kans dat die poging onopgemerkt voorbijging is groot en dat ligt zeker niet aan jou! De meeste mensen zijn namelijk heel slecht in het herkennen van flirtgedrag bij een eerste kennismaking. Het schijnt dat vrouwen er (nog) slechter in zijn dan mannen.

Zo wist 36 procent van de mannen wanneer een vrouw interesse toonde, terwijl slechts 18 procent van de vrouwelijke deelnemers dit kon zeggen. En ook een buitenstaander kon slechts in 38 procent van de gevallen vaststellen wanneer er geflirt werd. Waar beide partijen wel goed in waren was herkennen wanneer er niet geflirt werd. Zowel mannen (84 procent) als vrouwen (83 procent) wisten maar al te goed wanneer een gesprek puur vriendschappelijk verliep.

Dit is te verklaren doordat “flirten heel erg lijkt op vriendelijk zijn”. We zijn bang om een blauwtje te lopen en zijn daardoor vaak heel voorzichtig in onze poging iemand te versieren. Doordat we niet doorhebben wanneer iemand flirt, worden we ook niet beter in het herkennen van de signalen. Toch vonden zowel mannen als vrouwen het gemakkelijker om aan te duiden wanneer vrouwen hun versiertrucs bovenhaalden. Volgens Hall is dit mogelijk te verklaren doordat vrouwen doorgaans transparanter zijn over hun gevoelens en ze “duidelijker aangeven aan wanneer ze geïnteresseerd zijn”.